Tramiteak

HIRI ONDASUN HIGIEZINEN (OHZ) ORDAINTZEKO LAGUNTZAK

Kudeaketa unitatea

GIZARTE ZERBITZUA

Deskribapena

Oinarri hauen bidez, arautu egin nahi da zein baldintzatan eta nola emango zaizkien familia unitateei ohiko etxebizitzaren 2014ko Ondasun Higiezinen (OHZ),ordaintzeko diru laguntzak (zaborraren eta estolderiaren kasuan 2014. urtean igorritako lau ordainketak). Laguntzok konkurretzia konpetitiboko porzeduraz emango dira eta ondoko artikuluetan ezartzen diren baldintzak bete beharko dira.

Eskakizunak

- Pertsona hartzaileak:
Ohiko etxebizitzaren jabe diren pertsona eta familia unitateak. Etxebizitzan benetan bizi diren pertsonen multzoa familia unitatetzat joko da. Egoera hori biztanleen udal erroldaren egiaztagiriaren bidez ziurtatuko da.

- Baldintzak:
1.- Eskaeran ageri den etxeari dagokion 2014. urteko Hiri Ondasun Higiezinen (OHZ) gaineko zergak ordainduta izatea.

2.- Eskaria egiteko momentuan eta 2014ko urtarrilak 1a baino lehenagotik eskaeran ageri den etxean erroldatua egotea eta etxe hau ohiko etxea izatea.

3.- Ohiko etxebizitzaren jabea izatea. Jabea hilik balego eta oraindik etxebizitzaren jabetzaren izen aldatzea egiteke balego, dirulaguntza hau ordainketak egin dituen pertsonak eskatu ahal izango du eta ordainketa kontu berean egingo da.

4.- Nahikoa baliabide ekonomiko ez izatea. 2014 urteko familia unitatearen gehinezko diru sarrera kopuruak ezingo du 22.585,50 euro gainditu (645,3 € hileko Lanbidearteko Gutxieneko Soldata bider 2,5 bider 14 hilabete). Gehienezko kopuru hau indize zuzengarri baten bitartez egokitua izango da:

PERTSONAK INDIZE ZUZENGARRIA GAINEZKO DIRU SARRERAK 1 1 22.585,50 €
2 0,95 23.774 €
3 0,9 25.095 €
4 0,85 26.571 €
5 0,8 28.232 €
= 6 0,75 30.114 €

5.- Getxoko Udaleko eta Ogasuneko zerga betebeharrak egunean izatea; baita Gizarte Segurantzakoak ere.

6.- Eskaria egiteko momentuan, familia unitateko kideek eskaeran adierazitako ohiko etxebizitzaz gain beste etxebizitzarik ezin izango du izan %100an.

7.-Eskarian ageri den etxebizitzaren balio katrastala 50.000 euro edo gutxiagokoa izatea.

Dokumentazioa

•Familia unitatearen kide guztien NANaren fotokopia.
•Familia unitateko kide guztien datu pertsonalak uzteko baimena (1go eranskinaren atzeko orrialdean jasoa). 18 urtetik beherako kasuetan baimena bere legezko ordezkariak sinatu beharko du.
•5. artikuluan jasotako egoeren egotea arrazoitze duen dokumentazioa.
•Bidezkotzat jotzen den beste edozein dokumentazio osagarria.
•Getxoko udalarekin, Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin egunean daramatzala adierazten duen deklarazio arduratsua (1go eranskinean jasoa) .
•Laguntzaren ordainketa egin behar den finantza erakundearen libreta edo kontu korrontearen zenbakia (1go eranskinean jasoa).

Non Tramitatu

Presentzia

HAB Andra Mari
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Benturillena kalea 17 (Sarrera Borreguero klinika zenaren albotik)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Andra Mari

Posta kodea: 48993

Telefonoa: 944660166

Fax: 944660114

Email-a: hab.andramari@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa - Bulego Nagusia
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Urgull k. z/g

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Email-a: gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Andra Mari)
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Urduñako Mendatea kalea 16

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48993

Email-a: gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Romo – Areeta)
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Monte Gorbea Kalea,10 (Gobelaurreko kantoia)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara

Kokapena: Romo

Posta kodea: 48930

Email-a: gizartez@getxo.eus

HAB Udaletxea
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru Kalea 1, beheko solairua

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660066

Fax: 944660107

Email-a: hab.udala@getxo.eus

HAB Areeta/Romo
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

Email-a: hab.romo@getxo.eus

Gehienezko_epea

2 hilabete

Eraginak

Eskaera ezestea

Araudia

ERRENTA MAILA TXIKIA DUTEN FAMILIA-UNITATE GETXOZTARREK 2014 HIRI ONDASUN HIGIEZINEN (OHZ) GAINEKO ZERGAK ORDAINTZEKO LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUZTEN OINARRIAK 01 2014 BASES IBI.pdf

Erantsitako_fitxategiak

HIRI ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ORDAINTZEKO LAGUNTZA ESKAERA DN 226 Solicitud de ayuda abono del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.doc

Bilatu