Tramiteak

IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI IBI-A SALBUESTEKO ESKAERA

Kudeaketa unitatea

KONTUHARTZAILETZA

Deskribapena

2004 Foru Arauak, otsailaren 24koak, erregimen fiskal berezi bat ezartzen die irabazi-asmorik gabeko erakundeei; haren arabera, erregimen hori duten erakundeek IBIa salbuetsita izatea erabakitzen da.

Eskakizunak

Getxon ondasun higiezin baten titularra izatea
Erregimen berezia hartzen dela Udalari berariaz jakinaraztea.
Salbuespena eskatzen den ondasunek ez dute loturarik izan beharko sozietateen gaineko zergatik salbuetsi gabe dauden ustiapen ekonomikoekin

Dokumentazioa

Beherago erantsitako salbuespen-eskaera eman beharko da eta, harekin batera, BFAaren Ogasun Sailaren ziurtagiri bat; azken horrek egiaztatuko du IBIa sortzen den datan (salbuespena eskatzen den urtearen urtarrilak 1) erakundea otsailaren 24ko 1/2004 Foru Arauan aurreikusitako erregimen fiskal berezian sartzen dela, irabazi-asmorik gabeko erakundeen erregimen fiskalari buruzkoa eta mezenasgoari dagozkion pizgarri fiskalei buruzkoa dena.

Non Tramitatu

Posta

Posta arrunta edo ziurtatua
Tramitazioa \ Informazioa

Idazkiak, eskabideak, etab. hurrengo helbide honetara bidali: Getxoko Udala - Foru kalea 1

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Presentzia

HAB Algorta
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara // asteazkenean 16:30- 19:00 orduak

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

Email-a: hab.algorta@getxo.eus

HAB Areeta/Romo
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

Email-a: hab.romo@getxo.eus

HAB Udaletxea
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru Kalea 1, beheko solairua

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660066

Fax: 944660107

Email-a: hab.udala@getxo.eus

HAB Andra Mari
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Benturillena kalea 17 (Sarrera Borreguero klinika zenaren albotik)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Andra Mari

Posta kodea: 48993

Telefonoa: 944660166

Fax: 944660114

Email-a: hab.andramari@getxo.eus

Kontuhartzailetza – Zerga Kudeaketa Arloa
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru Kalea 1, bigarren solairua (Udaletxea)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefoniko

Kontuhartzailetza – Zerga Kudeaketa - Zerga erreklamazioak, salbuespenak eta hobariak
Informazioa

Ordutegia: 8:00etatik 14:00etara

Telefonoa: 944660023

Web Orria

Getxoko Udalaren web-orria
Informazioa \ Inprimakiak

Web:http://www.getxo.eus

Gehienezko_epea

6 hilabete

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Araudia

Irabazizkoak ez diren erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoari emandako zerga-pizgarriei buruzko otsailaren 24ko 2004/1. FORU-ARAUA Norma Foral 1-2004 de 24 de febrero, de regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.pdf

Ondasun Higiezinen Gaineko Zerga arautzen duen zerga ordenantza normativa_eu.htm

Erantsitako_fitxategiak

Irabazteko asmorik gabeko erakundeentzako exentzioa eskaera DN.175 Solicitud exencion IBI entidades sin fines lucrativos.doc

Bilatu