Tramiteak

TAO TXARTELAREN ESKABIDEA

Kudeaketa unitatea

KONTUHARTZAILETZA

Deskribapena

Egoiliarraren adierazkariak eskuratzeko baldintzak beteko dituzten hala pertsona fisikoek nola juridikoek TAO txartela eska dezakete euren ibilgailuentzat.
TAO txartelak bidezko sailak tramitatzen ditu eta horrek eskabidean agertzen diren eta udaldean egon dauden beste batzuen datuen egiatasuna frogatzen du.
Txartela baimendu ondoren eta pertsona interesatuak jaso ostean Bilketa Sailera joan behar du eta pertsona interesatuak bulego horretako leihatiletatik pasatu behar du kasuan kasu egokia izango den zenbatekoa ordaintzeko

Eskakizunak

*Ibilgailuak indarreko araudiak eskatutako ikuskapen teknikoak gaindituta eduki behar ditu
*Egoiliarren ibilgailuetarako bereizgarri kopuru osoa, gehienez ere, etxe bakoitzeko bi izango da
*Interesdunak erantsitako eskaera bete behar du, Prezio Publikoa ordaindu eta agiriak aurkeztu
*Egoiliarraren bereizgarria “turismo” motako ibilgailuetarako soilik eskatuko da. Hori, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalean jasotako sailkapenaren arabera
*Pertsona fisikoa: Ibilgailua eskatzen den Getxoko eremuan erroldatutako pertsona fisiko batena izan behar da
*Pertsona fisikoa: Titularraren erroldatze-helbidea eta ibilgailuaren gidabaimenean ageri dena, berbera izan behar du eta benetan bizi den helbidearekin bat etorri.
*Pertsona fisikoa: Ibilgailua alta emanda egon behar da Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren Udal Erroldan. Titularitatea eta helbidea bat etorri behar dute eta aipatutako zergaren ordainketa egunean.
*Pertsona juridikoa: Ibilgailua egitatezko egoiliar baten erabilera partikularrerako izan behar du, alta emanda egongo da Biztanleen Udal Erroldan eta aipatutako bereizgarriak eskatzen duen eremuaren barruan inskribatuta
*Pertsona juridikoa: Ibilgailuaren jabe bakoitzeko bereizgarri bakarra emango da

Dokumentazioa

*Ibilgailuaren Zirkulazio Baimena
*Ibilgailuen Azterketa Teknikoko txartela (I.A.T. txartela)
*Ibilgailua erabiltzen duenaren N.A.N. / Egoiliar-txartela / Pasaportea
*Pertsona fisikoa: TAO txartelaren eskabidea
*Pertsona juridikoa: T.A.O. txartelaren eskabidea
*Pertsona juridikoa: ibilgailuaren jabe juridikoaren ordezkari kreditatuak izenpetutako agiriaren fotokopia, ibilgailuaren erabilera partikularra azaltzen duena
*Pertsona juridikoak: ibilgailuaren aseguruaren poliza, eskatzaileak ohiko gidari modura agertu beharko duena

Non Tramitatu

E-Posta

Kontuhartzailetza – Zerga Kudeaketa - Ibilgailuak, EOIZ era Tasak
Informazioa \ Inprimakiak

Email-a: zergak@getxo.eus

Posta

Posta arrunta edo ziurtatua
Informazioa

Idazkiak, eskabideak, etab. hurrengo helbide honetara bidali: Getxoko Udala - Foru kalea 1

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Presentzia

HAB Andra Mari
Informazioa \ Inprimakiak

Benturillena kalea 17 (Sarrera Borreguero klinika zenaren albotik)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Andra Mari

Posta kodea: 48993

Telefonoa: 944660166

Fax: 944660114

Email-a: hab.andramari@getxo.eus

Kontuhartzailetza – Zerga Kudeaketa Arloa
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru Kalea 1, bigarren solairua (Udaletxea)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

HAB Udaletxea
Informazioa \ Inprimakiak

Foru Kalea 1, beheko solairua

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660066

Fax: 944660107

Email-a: hab.udala@getxo.eus

HAB Areeta/Romo
Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

Email-a: hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta
Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara // asteazkenean 16:30- 19:00 orduak

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

Email-a: hab.algorta@getxo.eus

Telefoniko

Kontuhartzailetza – Zerga Kudeaketa - Ibilgailuak, EOIZ era Tasak
Informazioa

Ordutegia: 8:00etatik 14:00etara

Telefonoa: 944660025

Web Orria

Getxoko Udalaren web-orria
Informazioa \ Inprimakiak

Web:http://www.getxo.eus

Gehienezko_epea

Atoan

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Araudia

Aparkamendu araupetuaren udal zerbitzuari buruzko ordenantza normativa_eu.htm

Udal herri jabaria atzemateagatiko tasen zerga Ordenantza Araupetzailea normativa_eu.htm

Erantsitako_fitxategiak

Egoiliarraren TAO Bereizgarriaren eskaera (Pertsona fisikoak) DN.20 Solicitud de distintivo OTA de residentes Personas Físicas.doc

Egoiliarraren TAO bereizgarriaren eskaera (Pertsona juridikoa) DN.21 Solicitud de distintivo OTA de residentes Personas Jurídicas.doc

Bilatu